Een bouwtechnische keuring maakt schades inzichtelijk

Bouwkundige keuring maakt onzichtbare gebreken en achterstallig onderhoud inzichtelijk. Gaat u een woonhuis aankopen, dan kunnen onzichtbare gebreken of achterstallig onderhoud aanwezig zijn. Met een bouwkundige aankoopkeuring NHG met kostenberekening weet u direct wat de gebreken zijn en welke kosten noodzakelijk zijn voor herstel en verbetering. U kan een specialist inschakelen voor aankoopkeuringen, opleveringskeuringen en voor het opsporen van isolatie-, ventilatie-, en vochtlekken en Meerjaren Onderhoudsbegrotingen (MJOB’s) voor Verenigingen van Eigenaren (VvE).

Aardbevingsschade: laat een 0-Meting uitvoeren!

(Voor)opname, 0-opname of nulmeting zijn opnames waarin de technische staat en aanwezige schade van het moment van de opname op foto en schrift wordt vastgelegd. Deze opnames worden veelal gebruikt om goed vast te kunnen stellen of gebreken zijn ontstaan door hei- en/of graafwerkzaamheden. Deze veel voorkomende zware werkzaamheden in de directe omgeving van uw woning kunnen leiden tot schade aan uw woning, gevels, vloeren, kozijnen en eventuele scheefstand. Ook wordt er gelet op eventuele schade aan het stucwerk, tegelwerk of overige wand-, plafond-, en vloerafwerkingen. Als er schade ten gevolge van de werkzaamheden worden vastgesteld, dan kunnen wij (eventueel een contra-expertise uitvoeren) en een berekening maken wat de kosten zijn voor het herstellen van de schade.

Rapportages opstellen voor onderhoud en schade aan de woning

Ook kunnen wij een rapportage opstellen van de aanwezige schade van woningen in i.v.m. aardbevingsschades als gevolg van bijvoorbeeld gaswinning. Dit voorkomt veel discussie achteraf en geeft u als eigenaar een goed beeld of de situatie als gevolg van bevingen is veranderd. De 0-meting wordt veelal aangevraagd door gemeenten, verzekeraars, particulieren, aannemers, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bouwbedrijven voor de uitvoering van alle werkzaamheden.

Is een vooropname of 0-opname rechtsgeldig?

Wij zijn en blijven altijd neutraal en onafhankelijk in deze situatie. De rapportages worden meestal notarieel vastgelegd zodat achteraf geen discussie kan ontstaan over de inhoud van de rapportage. Zodoende kan onze rapportage gebruikt worden als bewijslast voor eventueel geleden schade en voor verzekeringsmaatschappijen (car). Met een opname kan later de aansprakelijkheid en vaststelling van schade worden vastgesteld of juist uitgesloten. Dit voorkomt een hoop ellende en discussie achteraf. De kosten voor een nulmeting of vooropname zijn van veel factoren afhankelijk. Daarom is een vaste prijs moeilijk vast te stellen. Ook als het gaat om meerdere woningen, dan zullen de bewoners ook op hetzelfde moment aanwezig moeten zijn.

Bron: bouwkeuringexpert.nl

financieel